Bestøvning på hjernen – Danmark (og resten af verdens) bestøvende-krise

Bestøvning på hjernen – Danmark (og resten af verdens) bestøvende-krise

Vi har som individer et frit valg – enten støtter vi systemet som langsomt nedbryder vores fødekæde – eller også gør vi ikke …

 

Der er større og større fokus på honningbiernes triste situation og det virker som om at de er de eneste bier eller insekter som bestøver vores afgrøder. Men – de er ikke vores eneste bier. Faktisk har vi rigtig mange arter af bier, både i Danmark og på verdensplan. Lad os hjælpe dem også, samtidig med at vi hjælper honningbierne! Hvis du kan høre os, så forsæt med at læse.

 

Den Europæiske honningbi er af mennesket blevet flyttet rundt og på den måde blevet introduceret for områder, hvor den ikke fandtes oprindeligt. I særdeleshed bragte mennesket bierne med sig på grund af honningen de producerer.

 

Med ankomsten af den industrielle tidsalder skete der et kæmpe skift i dyrkningen af jord og land. Landbrug voksede sig store med kæmpe maskiner som betød færre mennesker til at håndtere arbejdet – mindre landbrug blev hurtig overhalet af større virksomheder som fokuserede på mer-produktion, hvilket i starten betød billigere mad for folket men i længden en smallere profit for producenterne.

 

Så for at maksimere profitten måtte virksomhederne tilkøbe sig mere og mere land samt udnytte al arealet til dyrkning af afgrøder – det fik en stor betydning for læhegn, blomstrende arealer, vandløb etc. da ingen områder umiddelbart blev skånet. Det fik også en betydning for dyrene og insekterne, for uden områder for dem at bo i findes de slet ikke og det betyder i sidste ende ingen bestøvning af insektbestøvede planter.

 

Det var en krise for landmændene som biavlerne kunne løse – derfor begyndte man nu at transportere bistader rundt til forskellige områder, hvor de hjalp med bestøvningen af landmandens planter. På en måde havde mennesket vundet over naturen. Bierne blev en vigtig puslebrik og et instrument for det industrielle land & jordbrug.

 

Monokulturel afgrødedyrkning er normen i det konventionelle landbrug, hvor profit ofte tæller først og på ganske kort tid har mennesket udviklet et fødekædesystem som i store udstrækninger er afhængig af honningbierne og som stigende er en stærk trussel mod de resterende bier og andre bestøvende insekter, såsom sommerfuglene.

 

Paradokset og det tveæggede sværd

Umiddelbart kunne det opfattes således, at hvis mennesket har vundet over naturen via den industrielle brug af honningbier, så er alting godt. Paradokset er at dette forhold mellem den moderne biavler og det moderne landbrug er et tveægget sværd – det er en unaturlig livsstil som honningbierne ikke kan opretholde. En vedvarende forgiftning med pesticider, ensartet diæt, stress under transport, svækkede immunforsvar og mødet med sygdomme tager ekstremt hårdt på bierne – og de sender os en meget tydeligt budskab – verden over dør de – De dør i hobetal!

 

Den massive bidød – Colony Collapse Disorder er muligvis biernes måde at vise os, at vi har bedt dem om for meget … Der er en masse som truer dem – GMO afgrøder, pesticider, antibiotika, forkert vinterføde … MEN skal vi sætte fingeren på den største trussel, så er det menneskets utrættelige ’mis’brug af honningbier til at vedligeholde vores nuværende industrielle fødekædesystem – hvilket i længden ikke er bæredygtigt – og det dræber dem!

 

Det dræber honningbierne, det dræber de solitære bier, sommerfuglene, humlebierne. Det dræber vores økosystem og det ødelægger vores naturlige fødekæde. Forsvinder fødekæden kan enhver sige sig selv, at GMO afgrøderne bestøvet af lavtlønnede arbejdere og robot-bier vil være den eneste løsning og uden tvivl en dyr løsning – en dyr løsning på mange områder, da GMO afgrøder sprøjtet med pesticider i følge flere videnskabelige forsøg er bevist yderst skadelige for både dyr og mennesker. En dyr løsning fordi fødevarernes salgspriser vil ryge i vejret – en dyr løsning på utænkeligt mange områder.

 

Ingen kan dog lide at tale om det – Biavlerne skylder skylden på landbrugets brug af pesticider, landbruget skylder skylden på biavlernes uheldige import af varroa miden, pesticide-producenterne arbejder på robot-bier, samt at udvikle både planter og bier som er resistente overfor pesticider (så der kan sprøjtes med endnu flere pesticider) og politikerne skylder skylden på de som deres finansielle støtter mindst kan lide for tiden og medierne rapporterer om alle disse mennesker som debatterer og diskuterer om problemet.

 

Men de glemmer én ting – vi løser ikke problemet ved konstant at skylde skylden på andre og det er på ingen måde kun honningbierne som er truede!

 

Solitære bier & humlebier – Essentielle bestøvere

Herhjemme har vi ca. 283 forskellige arter af bier. De sociale og de solitære bier. De sociale er honningbierne og de fleste arter af humlebier som lever i kolonier af mange individer. De solitære bier skaffer selv hus og føde, men kan dog godt slå sig ned i en form for kolonier, hvor der bor mange solitære bier tæt på hinanden.

 

Disse bestøvende insekter er også vigtige – de er lige så vigtige som honningbierne og ved at sætte fokus på at integrere og på den måde ´genindføre’ de vilde bier og andre vigtige bestøvende insekter såsom sommerfugle i vores fødekæde og i landbruget har vi en mulighed for at redde bierne – alle bierne! Og samtidig sikrer vi os en stabil fødekæde og et sundt økosystem til os selv og fremtidens børn.

 

Én murerbi kan være lige så en effektiv bestøver som 100 honningbier tilsammen. Problemet for den industrielle interesserede er, at murerbierne eller de andre solitære bier ikke laver honning ligesom de velkendte honningbier og derfor er der umiddelbart ingen ekstra profit ved at holde eller vedligeholde habitater som murerbierne trives i. Vi vil dog lige påpege, for de økonomisk interesserede, at den ekstra profit dog lige præcis kan være den gavnlige bestøvning murerbierne og alle de andre bier bidrager med, hvis deres levesteder ikke ødelægges eller nedlægges gennem at pløje områderne eller på sigt dræbe både bierne og deres hjem med giftige sprøjtemidler.

 

De solitære bier og humlebierne er om end endnu mere truet end honningbierne er. Deres levesteder formindskes ligeså længe vi forurener med pesticider, herbicider, fungicider og alle andre –cider. Ligeså længe mennesket foretrækker monokulturelle marker, tomme grøftekanter, ingen blomstrende striber af årstidens planter langs markerne, grønne græsplæner frem for blomster eller blomstrende kløverplæner, kvantitet frem for kvalitet, turbokapitalisme frem for balanceret økonomi ligeså længe vil vi opleve en nedgang i antallet af de essentielle bier.

 

Der kan stadigvæk skiftes bane - endnu!

Forhåbentlig når industrien og de økonomisk interesserede spilleparter at forstå, at deres større og mere vil have mere strategi ingenlunde er bæredygtig og derfor ikke holder i længden. Forhåbentlig når de at skifte bane og hastighed til et mere balanceret tempo i en bane der vil naturen, sundheden, fødekæden, økosystemet, jorden og os alle det bedste. Forhåbentlig når de før de sidste naturlige planter er udryddet og alt vand skal renses kemisk før det kan drikkes at indse, at penge ikke kan spises og materialistisk velfærd ikke drikkes.

 

Forhåbentlig når den almene borger at indse, at eget forbrug og indkøbsvaner bidrager til at industrien fortsætter i den forkerte bane. Forhåbentlig når den almene borger at indse, at ved at ændre på ligegyldigheden overfor hvordan produkter er fremstillet, så kan holdningsændringen bidrage til at industrien er tvunget til at skifte bane. Forhåbentlig når den almene borger at indse, at kun sammen kan vi sige stop – kun i samlet flok kan vi vise, at nok er nok.

 

Forhåbentlig når den almene borger indse, at ved at denne deltager i kampen mod den grådige destruerende industri kan denne almene borger som menneske være med til at ændre vores system til et mere blomstrende system – et sundere system og et økosystem der er til at være stolt af.

 

Du har som frit individ et valg – enten støtter du systemet som langsomt nedbryder vores fødekæde eller også gør du ikke.

 

Det er muligt at tage skridt i retningen af en sundere fødekæde et skridt af gangen – for hvert enkelt skridt fører i den rigtige retning og hvert enkelt skridt er med til at redde bierne og sikre vores naturlige fødekæde fra et kollaps.

 

Det er på tide at gøre noget – Lad os gøre det sammen – Inden det er alt for sent!

Lidt om os


Læs mere om os & vores visioner, mål og grønne projekter

Venner & Partnere
Støt vores arbejde


Din støtte er rigtig vigtig. Her kan du læse mere om, hvordan du bliver medlem, giver et bidrag, en gave og meget mere - Vi glæder os til at sige tak til dig på flere millioner biers og naturens vegne

Find din måde at støtte på her

Bierne & blomsterne

Find ud af mere om bier her

Bier er utrolig fascinerende 

Lær mere om dem her

Tilmeld dig Buzz News

Få nyhedsmailen i din inbox

Bee-Friendly Gifts

Ved at forkæle dig selv eller en du holder af med vores samarbejdspartneres produkter kan du støtte bierne og vores arbejde


Se hvordan du forkæler dig selv og bierne -->

Bliv medlem

For under 1 kr. om dagen kan du gøre en stor forskel for naturen


Som medlem hos os støtter du vores arbejde for de essentielle bier,  en rig flora, økologi og en sund natur 

Vælg dit medlemsskab her

Sponsorer


Hvorfor hjælpe insekter?

Insekterne sørger for at holde fødekæden, økosystemet og biodiversiteten optimal for alle - også mennesker

Også dig - Læs mere her

Involver  dig

Det er let at hjælpe insekterne - du kan endda starte hjemme i din egen have eller din altan. Bliv frivillig og deltag i arbejdet for vores alles fødekæde

 Vi gør det let for dig 

Lær mere her

Vores ønskeliste

Ønsker du at støtte os på anden vis kan du tage et kig på vores ønskeliste ... måske har du noget, som du vil sponsorere til vores blomstrende arbejde?

Giv en gave